Ehdot ja käyttöehdot

1. Määritelmät
"Wort & Bild" tai "Wort & Bild Verlag" on Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG.
"Terveysportaalit" ovat kaikkia terveydenhoitoportaaleja, joita Wort & Bild ylläpitää Internetissä, ja jotka ovat tällä hetkellä saatavissa osoitteista www.apotheken-umschau.de, www.senioren-ratgeber.de, www.diabetes-ratgeber.net ja www. baby-und -familie.de. Terveysportaaleissa on myös näillä sijaitsevia osa-alueita.
"Käyttäjät" ovat kaikki terveysportaalien kävijöitä, toisin sanoen sekä henkilökohtaisen alueen terveysportaaleihin rekisteröityneet jäsenet että vierailijat, jotka ovat vain terveysportaalien sivuilla, joihin pääsee ilman rekisteröitymistä.
"Ehdot ja ehdot" ovat terveysportaalien ja niissä tässä osiossa sijaitsevien osa-alueiden yleiset toimintaehdot.

2. Johdanto
2.1. Ehtojen voimassaolo
Näitä ehtoja sovelletaan terveysportaalien käyttöön sekä kaikkiin niillä sijaitseviin osa-alueisiin. Käyttäjän yleiset ehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne poikkeavat tai ovat ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa. Nämä ehdot löytyvät terveysportaalien kohdasta "Käyttöehdot".

2.2 Yleistä
Terveysportaalit ovat telemediaa.
Käyttäjillä on mahdollisuus kommentoida sisältöä ja tilata uutiskirjeitä. Rekisteröityminen henkilökohtaiselle alueelle antaa sinun näyttää itsesi profiilissa.
Wort & Bild tarjoaa teknisen alustan. Jos Wort & Bild tarjoaa käyttäjilleen oman sisällön, ne merkitään sellaisiksi.

2.2 Tärkeää käyttöä koskevia tietoja
Terveysportaalien Word & Image -sisällön tarkoituksena on esittää lääketieteelliset tosiasiat mahdollisimman kattavasti ja tyhjentävästi maallikon ymmärrettävässä muodossa. Tässä mielessä yksittäiset esitykset sisältävät luonnollisesti vain yleistä tietoa, joka ei voi korvata lääkärien yksilöllistä diagnoosia, neuvoja ja hoitoa. Siksi niitä ei saa käyttää diagnoosien itsenäiseen tekemiseen tai hoitojen suorittamiseen neuvottelematta lääkärin ja apteekkihenkilökunnan kanssa.
Siltä osin kuin näillä sivuilla on tietoa huumeiden käytöstä ja annostuksesta, nämä tiedot vastaavat päivämäärällä merkittyä tietämystä julkaisuhetkellä. Lääketiede ja lääketiede kehittyvät jatkuvasti. Tutkimus ja kokemus klinikoilla ja käytännössä johtavat uusiin oivalluksiin.
Paitsi keskeisten velvoitteiden rikkomista, Wort & Bildin vastuu rajoittuu tahalliseen ja törkeään huolimattomuuteen. Henkilövahinkojen yhteydessä vastuuta ei ole rajoitettu.
Siltä osin kuin muiden verkkosivustojen sisältö tai muiden tekijöiden teokset asetetaan saataville Wort & Bildin terveysportaaleihin - esimerkiksi terveyden tietosanakirjojen sisältö - ja sikäli kuin hyväksyminen on osoitettu lähteillä tai viitteillä, luoja on yksin vastuussa tästä sisältö. Wort & Bild valitsi huolellisesti tämän sisällön tai teosten luojat. Sisällönvalvontaa ei kuitenkaan ole tapahtunut, joten Wort & Bildin vastuu sisällöstä suljetaan pois.
Terveysportaalit sisältävät myös linkkejä kolmansien osapuolien tarjoamiin ylläpitämiin tarjouksiin, joiden sisältöä Word & Image ei tiedä. Wort & Bild tarjoaa pääsyn vain näihin tarjouksiin, eikä siksi ota vastuuta niiden sisällöstä. Siitä huolimatta Wort & Bild poistaa linkin näille sivuille, jos se saa tietää laittomasta sisällöstä siellä.
Lisäksi Wort & Bild ei voi ottaa mitään vastuuta käyttäjien osallistumisesta. Myös tässä suhteessa olemme tekemisissä kolmansien osapuolten tarjousten kanssa, emmekä millään tavalla Wort & Bild Verlagin lausunnoista. Wort & Bild pidättää kuitenkin oikeuden poistaa viestejä, joissa on loukkaavaa, kunnianloukkaa, säädytöntä, rasistista tai laitonta sisältöä.
Pyydämme sinua ilmoittamaan meille välittömästi sähköpostitse, jos löydät tällaista sisältöä kommenteista tai linkitetyiltä kolmansien osapuolten sivuilta.

3. Pääsy ja käyttö
Ei ole laillista oikeutta käyttää ja käyttää.

4. Rekisteröinti
Käyttäjä takaa, että hänen syöttämänsä tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla. Muutosten tapahtuessa käyttäjän on päivitettävä tietonsa kohtuullisessa ajassa.
Käyttäjä voi rekisteröityä vain itselleen. Kolmansien osapuolten rekisteröinti ei ole sallittua.
Wort & Bild ei voi varmuudella selvittää, vastaako rekisteröidyn käyttäjän antama henkilöllisyys hänen todellista henkilöllisyyttään, eli ovatko tiedot aitoja. Wort & Bild ei siis ota mitään vastuuta käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta heidän henkilöllisyydestään tai käyttäjien aitoudesta.

5. Sovellukset; Saatavuus; Sähköposti-ilmoitukset
Terveysportaalit sisältävät erilaisia ​​sovelluksia, joita voidaan käyttää rekisteröinnin jälkeen. Käyttäjä voi luoda henkilökohtaisen profiilin ja lähettää kommentteja.

Wort & Bild pyrkii pitämään terveysportaalit aina käytettävissä. Wort & Bild ei kuitenkaan takaa jatkuvaa saatavuutta, ja sillä on milloin tahansa oikeus estää terveysportaalit ja niissä olevat sovellukset kokonaan, osittain, yleensä tai yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille. Wort & Bild ilmoittaa, mikäli mahdollista, suunnitellut huoltoajat, jotka merkitsevät pidemmän aikavälin poissaoloa. Wort & Bildillä on oikeus milloin tahansa rajoittaa sovellusten saatavuutta kokonaisuudessaan tai pääsyä yksittäisiin sovelluksiin tietyksi ajaksi.

Wort & Bildillä on oikeus lähettää automaattisesti luotuja sähköposteja rekisteröityneille jäsenille.

6. Käyttäjän velvollisuudet
6.1 Periaate
Käyttäjän on noudatettava sovellettavia lakeja käyttäessään terveysportaaleja ja erilaisia ​​sovelluksia, joita voidaan käyttää rekisteröinnin jälkeen, ja etenkään rikkoa kolmansien osapuolten oikeuksia.
Käyttäjä on velvollinen antamaan totuudenmukaisia ​​tietoja rekisteröityessään.
Käyttäjän on pidettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa. Jos käyttäjä saa tietää henkilöllisyytensä väärinkäytöstä, hänen on ilmoitettava tästä Wort & Bildille välittömästi. Väärinkäytöksissä Wort & Bildillä on oikeus estää pääsy välittömästi. Käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksistä, joista hän on vastuussa.
6.2 Käyttäjäprofiili
6.2.1 Käyttäjäprofiilia luodessaan käyttäjän on annettava vaaditut vähimmäistiedot. Kaikki muut yksityiskohdat ovat valinnaisia.
6.2.2 Kaikkien profiiliin sisältyvien tietojen on oltava totuudenmukaisia.
6.2.3 Käyttäjä voi lähettää valokuvan itsestään käyttäjäprofiiliinsa. Sallittuja ovat valokuvat, joissa käyttäjä itse on tunnistettavissa, samoin kuin piirustukset, logot ja grafiikat. Jos käyttäjä lähettää profiiliinsa valokuvan, piirustuksen, logon tai grafiikan, hän takaa, että hänellä on tarvittavat käyttöoikeudet.
6.3 Sisällön lähettäminen
6.3.1 "Sisältö" näiden ehtojen merkityksessä on tietoa laajimmassa merkityksessä, erityisesti tekstejä, tiedostoja, grafiikkaa, kuvia ja linkkejä.
6.3.2 Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta sisältöä, joka rikkoo sovellettavaa lakia tai näitä ehtoja.
6.3.3 Käyttäjä sitoutuu erityisesti
• ei julkaista sisältöä, joka sisältää totuudenvastaisia ​​toteamuksia;
• olla lähettämättä loukkaavaa tai loukkaavaa sisältöä riippumatta siitä, koskeeko tämä sisältö Wort & Bildiä, muita käyttäjiä, valvojia, Wort & Bild Verlagin työntekijöitä tai muita luonnollisia tai oikeushenkilöitä;
• olemaan käyttämättä pornografista sisältöä tai sisältöä, joka rikkoo nuorisosuojalakia, tai mainostamaan tai tarjoamaan pornografista tai nuorisosuojalakia;
• ei julkaista sisältöä, joka muodostaa levottomuutta;
• pidättymään suojatun sisällön tai tavaramerkkien luvattomasta käytöstä (erityisesti tekijänoikeus-, tavaramerkki-, nimi-, patentti-, malli- tai hyödyllisyysmallilakilla);
• olemaan tekemättä tai edistämättä toimia, jotka rikkovat kilpailulakeja, etkä erityisesti häiritse muita käyttäjiä lähettämällä ei-toivottuja mainosviestejä;
• olla lähettämättä sisältöä, joka sisältää oikeudellisia palveluita, veroneuvoja tai muita henkilökohtaisia ​​neuvoja kolmansille osapuolille tai jota käytetään tällaisen palvelun tai neuvonnan mainostamiseen;
• olla lähettämättä sisältöä, joka suoraan tai epäsuorasti mainostaa tuotteita, palveluja, poliittisia puolueita tai vakaumuksia
• olla lähettämättä sisältöä, johon sovelletaan lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa salassapitovelvollisuutta;
• olla asettamatta linkkejä muuhun laitonta sisältöä sisältävään telemediaan.
6.4 Sisällön käyttö
Käyttäjä ei saa kopioida, levittää, muutoin saattaa julkisesti saataville tai hyödyntää muulla tavalla terveysportaalien sisältöä ilman asianomaisen oikeudenhaltijan suostumusta. Tätä ei sovelleta, jos vastaavat toimet on nimenomaisesti sallittu sovellettavan lain mukaisesti. Linkkien lähettäminen sosiaalisiin verkostoihin, kuten Facebook, Twitter, Google+ tai muihin verkkoihin, on sallittua vain, jos mahdollisuus siirtää kuvia, grafiikkaa tai piirroksia linkitetystä viestistä viestin esikatselukuvaksi ei ole mahdollista H. vastaava toiminto poistetaan käytöstä sosiaalisessa verkostossa.
6.5 Tekniset varotoimet
Käyttäjän on luotava tarvittavat tekniset edellytykset pääsylle terveysportaaleihin; tämä pätee erityisesti hänen käyttämäänsä laitteisto- ja käyttöjärjestelmäohjelmistoon, Internet-yhteyteen ja vaaditun selainohjelmiston käyttöön.
Wort & Bildin käyttämän alustan ja sen yksittäisten komponenttien teknisen jatkokehityksen tapauksessa käyttäjän vastuulla on toteuttaa tarvittavat säätötoimenpiteet hänen käyttämilleen ohjelmistoille ja laitteistoille.
Sovellusten asianmukainen käytettävyys edellyttää, että käyttäjän järjestelmä hyväksyy Wort & Bild Verlag -palvelimen lähettämät evästeet. Käyttäjän on tehtävä tarvittavat asetukset.
Käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin varotoimenpiteisiin järjestelmänsä suojaamiseksi, erityisesti käyttämään selaimen nykyisiä suojausasetuksia, suorittamaan säännöllisiä varmuuskopioita ja käyttämään ajantasaisia ​​suojausohjelmistoja suojaamaan tietokoneviruksilta ja muilta haittaohjelmilta .

6.6 Toimintahäiriöt
Toiminta, joka häiritsee tai heikentää sovellusten eheyttä ja toiminnallisuutta tai häiritsee muita käyttäjiä, ei ole sallittua. Tähän sisältyy erityisesti tietoturvatoimien keskeyttäminen, kuten haitallisten ohjelmien käyttö tai salakuljetus ja roskapostin lähettäminen muille käyttäjille.
Jos käyttäjä saa tietää yllä kuvatun tyyppisestä toiminnasta tai muusta terveysportaalien käytöstä, joka on lain tai sopimuksen vastaista, hänen tulee ilmoittaa tästä Wort & Bildille näissä tapauksissa tarkoitettua toimintoa käyttäen tai sähköpostitse.

7. Mielipiteet ja kommentit
Käyttäjä sitoutuu lähettämään vain viestejä ja kommentteja, jotka vastaavat kyseisen terveysportaalin aihetta. Sävyn tulee olla kohtelias ja objektiivinen. Tosiasiallinen kritiikki on tervetullut, mutta henkilökohtaisia ​​hyökkäyksiä tulisi välttää.
Käyttäjä on yksin vastuussa lähettämistään kommenteista ja kommenteista. Wort & Bild, sen työntekijät ja moderaattorit eivät ole velvollisia tarkistamaan kommentteja laillisuuden, oikeellisuuden, ajankohtaisuuden tai täydellisyyden suhteen.
Wort & Bildillä, sen työntekijöillä ja valvojilla on oikeus poistaa viestejä ja kommentteja, jotka rikkovat näitä käyttöehtoja, erityisesti niitä, jotka on mainittu osiossa 6 ja tässä kohdassa 7. Tällöin Wort & Bildillä on myös oikeus estää käyttäjää lähettämästä lisäpanoksia ja kommentteja.
Lähetetyt kommentit, kommentit, mielipiteet, tiedot ja muu sisältö eivät vastaa Wort & Bild Verlagin, sen työntekijöiden tai valvojien mielipidettä. Nämä eivät hyväksy käyttäjien mielipiteitä, kommentteja, tietoja ja mielipiteitä omiksi. Wort & Bild, sen työntekijät ja valvojat eivät ole vastuussa mistään muusta käyttäjien sisällöstä tai toiminnasta.

8. Wort & Bild Verlagin oikeudet velvollisuuksien rikkomisen yhteydessä
Wort & Bildillä on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin kyseistä käyttäjää vastaan ​​oman harkintansa mukaan, jos lakisääteisiä määräyksiä tai näitä ehtoja rikotaan.
Wort & Bild pidättää oikeuden ryhtyä erityisesti seuraaviin toimenpiteisiin ja seuraamuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia ja vaatimuksia:
• käyttäjän lähettämien kommenttien tai muun sisällön poistaminen;
• käyttäjän poissulkeminen tietyistä sovelluksista;
• käyttäjän väliaikainen tai pysyvä estäminen.
Jos käyttäjä on estetty, terveysportaalien uudelleenkäyttö on kielletty. Käyttäjätunnus on estetty. Käyttäjäprofiili poistetaan käytöstä, jotta muut käyttäjät eivät enää voi käyttää sitä, ja se poistetaan 90 päivän säilytysjakson jälkeen, ellei Wort & Bild tarvitse näitä tietoja vaatimusten esittämiseksi käyttäjälle. Käyttäjällä on myös kielletty rekisteröityminen uudelleen.
Sanojen ja kuvien ei tarvitse perustella asianmukaisia ​​toimenpiteitä ja seuraamuksia.

9. Wort & Bild Verlagin valtuutus tehdä muutoksia
Wort & Bild pidättää oikeuden keskeyttää tilapäisesti tai pysyvästi tai rajoittaa terveysportaaleja tai niiden sovelluksia, joita voidaan käyttää rekisteröinnin jälkeen kokonaan tai osittain.
Wort & Bildillä on oikeus tehdä muutoksia terveysportaaleihin milloin tahansa, erityisesti muuttaa rakennetta, luokkia ja toimintoja, perustaa uudestaan, muuttaa tai poistaa niitä kokonaan tai osittain.
Wort & Bildillä on oikeus milloin tahansa muuttaa käyttäjien kommenttien ja kommenttien lähettämistä koskevia yksityiskohtaisia ​​sääntöjä. Hänellä on erityisesti oikeus rajoittaa aikoja, jolloin kommentit ja kommentit voidaan lähettää.

10. Wort & Bild Verlagin oikeudet terveysportaaleihin
Käyttäjä myöntää, että terveysportaalit ja sovellukset, joita voidaan käyttää rekisteröinnin jälkeen, ovat tietokantoja ja tietokantoja. S. v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG-toimet, jotka ovat Wort & Bild Verlagin laillisessa omistuksessa. Liittyvät tietokoneohjelmat on suojattu UrhG: n §: n 69 a ja sitä seuraavien kohtien mukaisesti. Sisältö on suojattu tekijänoikeudella lakisääteisten määräysten mukaisesti.
Oikeudet kaikkiin muihin terveysportaalien elementteihin, erityisesti käyttöoikeudet ja liitännäisoikeudet Wort & Bildin lähettämään sisältöön ja asiakirjoihin, ovat myös yksinomaan Wort & Bildin omistamia.
Tuotemerkkejä, yrityslogoja, muita merkkejä ja suojausilmoituksia, tekijänoikeusilmoituksia ja muita ominaisuuksia, joita käytetään terveysportaalien tai niiden yksittäisten osien tunnistamiseen, ei saa poistaa tai muuttaa. Tämä koskee myös tulosteita.

11. Oikeuksien myöntäminen käyttäjän lähettämään sisältöön
11.1 Käyttäjä myöntää Wort & Bild -sivustolle terveydenhuoltoportaaleihin lähettämänsä sisällön ei-yksinomaisen, paikkatietojen ja sisällön rajoittamattoman, vapaasti siirrettävän käyttö- ja hyödyntämisoikeuden julkaisuhetkellä. Oikeus sisältää kaikki tunnetut ja tuntemattomat käyttötavat.
11.2 Oikeuksien myöntäminen käyttäjän henkilökohtaiseen profiiliin lähetettyyn sisältöön, erityisesti siellä oleviin valokuviin, teksteihin ja tietoihin, on ajallisesti rajoitettu käyttäjän sopimuksen kestoon. Wort & Bild poistaa vastaavan sisällön käyttäjän sopimuksen päättymisen jälkeen.
11.3 Oikeuksien myöntäminen käyttäjän lähettämiin kommentteihin ja kommentteihin, mukaan lukien niiden mahdollisesti sisältämä sisältö, kuten ääni- tai kuvatiedostot, on pysyvä. Käyttäjän kommentit ja kommentit anonymisoidaan, kun käyttöoikeussopimus on irtisanottu näiden käyttöehtojen kohdan 13.5 mukaisesti.
11.4 Wort & Bild Verlagin oikeus sisältää erityisesti käytön terveysportaalien, muun telemedian ja muun käytön sähköisissä verkoissa, mukaan lukien Internet ja intranet, tilattavien palvelujen puitteissa (kaikenlaiset tilauspalvelut) ), matkaviestinnän tukemien sovellusten puitteissa audiovisuaalialalla, kaikenlaisten digitaalisten media- ja multimediatuotteiden yhteydessä sekä painotuotealalla.
11.5 Wort & Bild Verlagin oikeus sisältää erityisesti:
11.5.1 oikeus kopioida, asettaa julkisesti saataville ja levittää, eli oikeus kopioida, saattaa julkisesti saataville ja tuottaa sisältöä rajoituksetta riippumatta käytetystä tekniikasta, erityisesti digitaalisen integraation kautta terveysportaalien ja muiden palvelujen yhteydessä telemedia;
11.5.2 oikeus asettaa sisältö saataville pyynnöstä, eli oikeus tallentaa sisältö, asettaa se yleisön saataville, siirtää se yhdelle tai useammalle käyttäjälle kaikissa sähköisissä tietokannoissa, sähköisissä tietoverkoissa ja tietoliikennepalveluverkoissa;
11.5.3 oikeus mainostaa, eli oikeus käyttää sisältöä terveysportaalien ja muiden telemedioiden tai muiden Wort & Bild Verlagin tai kolmansien osapuolten tarjoamien tuotteiden mainostamiseen, mukaan lukien missä tahansa muussa mediassa ja Internetin ulkopuolella, erityisesti painetussa mediassa .
11.5.4 oikeus tiedottaa yleisölle, toisin sanoen oikeus julkistaa sisältöä julkisesti kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin äänen, kuvan, kuvan ja äänen kantajien, multimedian ja muiden tietovälineiden avulla kaikissa muodoissa, käyttämällä kaikkia analogisia ja digitaalisia prosesseja ja tekniikoita, mukaan lukien oikeus tekstin sähköiseen ja ei-elektroniseen äänentoistoon;
11.5.5 oikeus muokata, eli oikeus muokata, kääntää, järjestää ja suorittaa muita muutoksia, mukaan lukien oikeus julkaista tai hyödyntää muokkausta ja oikeus jäljentää saavutetut tulokset itse tai kolmansien osapuolten toimesta kunnioittaen moraalia oikeudet kaikessa mediassa, erityisesti painetussa mediassa;
11.6 Oikeuksien myöntäminen sisältää myös sisällön osittaisen käytön sekä oikeuden linkittää muihin teoksiin ja käyttää niitä yhdessä muiden teosten kanssa.
11.7 Wort & Bild Verlagilla on oikeus siirtää edellisten kappaleiden mukaisesti sille kuuluvat oikeudet kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille väliaikaisesti tai pysyvästi ilman erillistä suostumusta ja myöntää kolmansille osapuolille väliaikaiset tai pysyvät vastaavat oikeudet ja myöntää lisenssi oikeuksien käyttämistä varten.
11.8 Wort & Bild -lain 11 §: n mukaisesti myönnetyt oikeudet myönnetään myös Wort & Bild Verlagin oikeudellisille seuraajille.

12. Tekniset suojatoimenpiteet

Wort & Bildillä on oikeus toteuttaa teknisiä toimenpiteitä estääkseen sallitun soveltamisalan ulkopuolinen käyttö, erityisesti asentamalla asianmukaiset pääsyesteet. Käyttäjä ei saa käyttää mitään laitteita, tuotteita tai muita keinoja, joilla pyritään kiertämään Wort & Bild Verlagin teknisiä toimenpiteitä tai voittamaan ne. Jos käyttäjä rikkoo käyttäjää, Wort & Bildillä on oikeus estää käyttäjän pääsy välittömästi. Wort & Bild Verlagin muut oikeudet ja vaatimukset, erityisesti vahingonkorvausvaatimukset, eivät muutu.

13. irtisanominen, käytön lopettaminen; Poistaminen ja nimettömyys
13.1 Käyttäjällä on oikeus irtisanoa käyttöoikeussopimus ja siten jäsenyys terveysportaalien henkilökohtaisella alueella milloin tahansa ilman perusteluja. Tätä varten verkkosivustolla tarjottu toiminto voidaan kutsua ja vastaava ilmoitus voidaan tehdä napsauttamalla vastaavaa painiketta. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi tehdä vastaavan ilmoituksen lähettämällä sähköpostia tai lähettämällä kirjallisen viestin postitse.
13.2 Wort & Bildillä on oikeus irtisanoa käyttäjäsopimus ja siten käyttäjän jäsenyys milloin tahansa ilmoittamatta syitä kahden viikon irtisanomisajalla kuukauden loppuun.
13.3 Lisäksi Wort & Bild voi irtisanoa käyttäjän sopimuksen tärkeästä syystä koska tahansa välittömästi. Tärkeä syy on etenkin, jos Wort & Bild on kohtuuton jatkamaan käyttäjäsopimusta ottaen huomioon kaikki yksittäistapauksen olosuhteet ja punnitsemalla käyttäjän ja Wort & Bild Verlagin edut. Tärkeitä syitä ovat erityisesti lain rikkominen, käyttäjän toistuva sopimusvelvoitteiden rikkominen ja perusteltu huoli siitä, että käyttäjän käyttäytyminen voi heikentää terveysportaalien tai Wort & Bild Verlagin mainetta.
13.4 Käyttäjäsopimuksen päättyessä Wort & Bild varmistaa, että muut käyttäjät eivät voi enää käyttää käyttäjätiliä, käyttäjän henkilökohtaista profiilia, mukaan lukien mahdollisesti asetetut kuvatiedostot, sekä muita käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja ja että ne poistetaan 90 päivän säilytysajan jälkeen, ellei Wort & Bild tarvitse näitä tietoja vaatia käyttäjälle vaatimuksia.
13.5 Käyttäjän ennen irtisanoutumista lähettämät viestit ja kommentit pysyvät - ellei Wort & Bild poista niitä - edelleen julkisesti saatavilla irtisanomisen jälkeen. Käyttäjän nimen poistaminen kommenttien tai kommenttien teksteistä ei ole mahdollista.

14. Vastuu virheistä; Vastuu linkeistä
Wort & Bild Verlagin vastuu aineellisista puutteista ja omistusoikeudellisista virheistä on poissuljettu, ellei vikaa peitelty vilpillisesti.
Wort & Bildillä ei ole minkäänlaista vaikutusta nykyiseen ja tulevaan suunnitteluun eikä telemediaan, viestintään tai muihin linkkien kautta tai muulla tavalla linkitettyjen muiden palveluntarjoajien tietoihin. Wort & Bild etäistyy täten nimenomaisesti vastaavan telemedian, viestinnän tai tiedon suunnitteluun ja sisältöön.

15. Käyttäjän velvollisuus korvata
15.1 Käyttäjä on velvollinen vapauttamaan Wort & Bildin, sen työntekijät, moderaattorit ja muut Wort & Bild Verlagin varajäsenet kaikista kolmansien osapuolten heitä vastaan ​​esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat heidän oikeuksiensa loukkaamisesta käyttäjän lähettämän sisällön kautta. terveysportaalien kautta tai muulla tavoin väittää, että käyttäjä käyttää laitetta laittomasti. Käyttäjä korvaa Wort & Bildille, sen työntekijöille, valvojille ja muille varajäsenille kaikki kulut, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamisesta, mukaan lukien oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvat kulut lakisääteisellä hinnalla. Edellä mainittuja käyttäjän velvoitteita ei ole, jos käyttäjä ei ole vastuussa kyseisestä rikkomuksesta.
15.2 Käyttäjä on velvollinen toimittamaan Wort & Bildille ja valvojille välittömästi, totuudenmukaisesti ja täydellisesti kaikki hänen käytettävissään olevat tiedot kolmansien osapuolten vaatimusten varalta ja toimittamaan materiaaleja, jotka ovat välttämättömiä vaatimusten tutkimiseksi ja puolustamiseksi.
15.3 Kaikki muut Wort & Bild Verlagin, sen työntekijöiden, valvojien ja muiden Wort & Bild Verlagin sijaisten edustajien oikeudet ja vaatimukset eivät muutu.

16. Vastuun rajoitus
16.1 Wort & Bild on lakisääteisten määräysten mukaisesti vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ihmishenkien, raajojen tai terveyden loukkaantumisesta, sekä vahingoista, jotka johtuvat Wort & Bild Verlagin, yhden sen laillisista edustajista tai tahallisesta huolimattomuudesta. yksi sen varajäsenistä.
16.2 Tuotevastuulain mukainen vastuu, mikäli sovellettavissa, ei muutu.
16.3 Muussa tapauksessa Wort & Bild Verlagin vastuu on suljettu pois.
16.4 Edellä olevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin vastuuseen, joka koskee hukkaan menneiden kustannusten korvaamista.
16.5 Edellä olevia säännöksiä sovelletaan myös Wort & Bild Verlagin työntekijöihin, Wort & Bild Verlagin valvojiin ja muihin sijaishenkilöihin.

17. Tietosuoja
17.1 Wort & Bild kerää ja käyttää käyttäjän henkilötietoja terveydenhuoltoportaalien toimittamiseen sovellettavien lain säännösten, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen ja telemediolain säännösten mukaisesti, terveysportaalien tietosuojailmoituksen mukaisesti ja soveltuvin osin käyttäjän antaman suostumuksen mukaisesti henkilötietojensa kerääminen ja käyttö.
17.2 Henkilökohtaisten käyttäjätietojen keräämisen ja käytön tyyppi, laajuus ja tarkoitus selitetään tietosuojailmoituksessa, johon käyttäjät voivat tutustua milloin tahansa "Tietosuoja" -linkin kautta.

18. Näiden ehtojen tulevat muutokset
18.1 Wort & Bild pidättää oikeuden muuttaa näiden ehtojen ehtoja milloin tahansa ilman perusteluja.
18.2 Jos käyttäjä vastustaa muutosta, Wort & Bildillä on oikeus purkaa sopimussuhde käyttäjän kanssa 14 päivän kuluessa väitteen vastaanottamisesta.
18.3 Ehdot ja ehdot julkaistaan ​​terveysportaaleissa, ja niihin pääsee siellä.

19. Yleiset säännökset

Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan yksinomaan kaikkiin näihin ehtoihin liittyviin tai niihin liittyviin riita-asioihin oikeudellisesta syystä riippumatta, lukuun ottamatta kaikkia oikeudellisia normeja, jotka viittaavat toiseen oikeusjärjestelmään. Näitä ehtoja tulkitaan samalla tavalla yksinomaan Saksan lainsäädännön mukaan.


20. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1. EU: n komissio tarjoaa online-riitojenratkaisupalvelun Internetissä seuraavalla linkillä: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä sellaisten riitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella, jotka johtuvat online-osto- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on mukana.
2. Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnassa.

päivitetty 11.11.2020